Strona www.swarzedz.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn
Informacji Publicznej
eUrządeUrząd
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu
Logo PR
Logo UE

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2020


W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1,5 mln złotych z budżetu na rok 2020. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projekty dodatkowe, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej gminy, zarejestrowany na portalu „e-urząd", będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalny formularz internetowy na stronie www.swarzedz.pl/wnioskibogs , w którym będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację i dołączyć poparcie 20 mieszkańców gminy. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy są zarejestrowani na portalu „e-urząd". Odbywać się będzie ono drogą internetową na stronie www.swarzedz.pl/bogs. Stanowisko do głosowanie będzie znajdowało się również w budynku ratusza.

Już dziś zarejestruj się na portalu www.eurzad.swarzedz.pl

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2020:

► Kampania informacyjna: (od 15.07.2019 do 08.12.2019)

► Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 1.08.2019 do 06.09.2019)

► Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 06.09.2019)

► Weryfikacje złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 09.09.2019 do 27.09.2019)

► Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (27.09.2019)

► Głosowanie (od 08.10.2019 do 08.11.2019)

► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 08.12.2019)

/t.ryb./

 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2019 - wyniki głosowania


3 października 2018 r. podczas konferencji poświęconej Budżetowi Obywatelskiemu na rok 2019 burmistrz Marian Szkudlarek przedstawił zwycięskie projekty:

Projekt główny:

Swarzędzkie Gwiezdne Wrota - obserwatorium astronomiczne - otrzymał 3280 głosów

Projekty lokalne:

1. Ulice: Szparagowa, Wiosenna i Rolna w Paczkowie - (dokumentacja) 1795

głosów

2. Boisko wielofunkcyjne w Rabowicach (dokumentacja) - 1135 głosów

2. Budowa przedłużenia ścieżki rowerowej (dokumentacja) - 1135 głosów

Projekty dodatkowe:

1. Projekt rodzinnego placu gier i zabaw w Gruszczynie 1790 głosów

2. Adaptacja Terenu Ośrodka Kultury (dokumentacja) 758 głosów

3. Plac rekreacyjno-wypoczynkowy w Wierzenicy 748 głosów

4. Swarzędzcy Patroni - 590 głosów

Pełnomocnik ds. Komunikacji i Strategii Rozwoju, Tomasz Rybarczyk przypomniał, że dotychczasowa formuła odpowiadała obietnicy burmistrza z 2014 i się sprawdziła, o czym świadczy frekwencja niespadająca poniżej 5000 Mieszkańców w każdej z dotychczasowych edycji (5117 uczestników tej edycji).

Burmistrz Marian Szkudlarek podkreślił, że od kolejnej edycji kwota zostanie zwiększona do 2.5 mln zł i dodatkowo obejmie projekty miękkie.

/t.ryb/

 

 

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na rok 2019 - zgłaszamy projekty


W Swarzędzu na budżet obywatelski zostanie przeznaczone 1.5 mln złotych z budżetu na rok 2019. Budżet Obywatelski zostanie podzielony na trzy części. Głosy oddać możemy na projekt główny, na który zostanie przeznaczony 1 mln zł oraz na projekty lokalne, których suma nie przekroczy 300 000 zł, a wartość jednostkowa 100 000 zł oraz projektami dodatkowymi, których suma nie przekroczy 200 000 zł, a wartość jednostkowa 50 000 zł.

Każdy z mieszkańców naszej Gminy, który ukończył 18 rok życia, będzie miał prawo do zgłoszenia jednego projektu. Przygotowano specjalne formularze, w których będzie trzeba zawrzeć orientacyjną wycenę, lokalizację, założenie inwestycji, skrócony opis projektu oraz zdjęcie/wizualizację. Projekty będzie weryfikowała pod względem formalnym i merytorycznym 7 osobowa komisja, powołana z 5 przedstawicieli poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu oraz 2 radnych wybranych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej.

Komisja będzie odpowiedzialna za weryfikację projektów pod względem: poprawności wypełnienia formularza pod względem formalnym, zgodności projektu z zadaniami i kompetencjami gminy, znaczenia projektu dla społeczności lokalnej, możliwości realizacji projektu (w tym pod względem prawnym, technicznych, technologicznym, przestrzennym, organizacyjnym), szacunkowego kosztu realizacji inwestycji, pozytywnej opinii wydziału/ referatu merytorycznego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

W głosowaniu będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Swarzędz, którzy najpóźniej 28.09.2018 roku ukończą 16 rok życia. Odbywać się będzie ono drogą internetową i tradycyjną na kartach do głosowania dostępnych w ratuszu i wskazanych miejscach.

Harmonogram konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na rok 2019:

► Kampania informacyjna: (od 16.04.2018 do 26.10.2018)

► Zgłaszanie propozycji projektów wnioskowanych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz (od 7.05.2018 do 08.06.2018)

► Powołanie Zespołu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji (do 08.06.2018)

► Weryfikacje złożonych propozycji przez Zespół odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji (od 11.06.2018 do 27.07.2018)

► Podanie do publicznej wiadomości listy projektów obejmującej pozytywnie zweryfikowane propozycje (31.07.2018)

► Głosowanie (od 01.08.2018 do 28.09.2018)

► Ogłoszenie wyników konsultacji (do 26.10.2018)

Do pobrania: Karta zgłoszenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz na 2019 rok

Tomasz Rybarczyk

Budżet Obywatelski Gminy Swarzędz na 2018 r. - wyniki głosowania


3 października 2017 r. burmistrz Marian Szkudlarek ogłosił wyniki głosowania na przyszłoroczny Budżet Obywatelski. Była to już 3. edycja swarzędzkiego budżetu partycypacyjnego, a udział w głosowaniu wzięło 7124 mieszkańców naszej gminy.

Swarzędzki budżet partycypacyjny opiewa na kwotę 1.500.000 zł i jest największym w powiecie poznańskim. Składa się z 1 projektu głównego do 1 mln zł, 3 projektów lokalnych do 100.000 zł każdy i 4 projektów dodatkowych do kwoty 50.000 zł.

Oto zwycięskie projekty:

Projekt Główny (1 mln zł)

- Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ul. Transportowej i Borówki - głosów: 2131

Projekty Lokalne (3 projekty po 100.000 zł)

- Budowa chodnika przez wieś w kierunku boiska sportowego (Wierzonka) - głosów: 1778

- Projekt budowy uniwersalnego boiska dostosowanego do gry w hokeja na trawie dzieci (Swarzędz, os. Mielżyńskiego, PROJEKT) - głosów: 1714

- Suchą nogą przez wieś (Kobylnica, PROJEKT) - głosów: 785

Projekty Dodatkowe (4 projekty po 50.000 zł)

- Odtworzenie i przywrócenie funkcji drogi publicznej przeznaczonego dla ruchu samochodowego i pieszego wraz z chodnikiem (Wierzonka) - głosów: 1822

- Boisko piłkarskie przy ul. Pogodnej (Swarzędz, PROJEKT) - głosów: 1353

- Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodników oraz drogi w ul. Folwarcznej (Paczkowo, PROJEKT) - głosów: 1246

- Strefa relaksu dla seniorów (Swarzędz, Nowa Wieś) - głosów: 684

Budżet Obywatelski Swarzędza na 2017 r. - wyniki głosowania


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Marian Szkudlarek już po raz drugi zaprosił mieszkańców do udziału w tworzeniu planu przyszłych inwestycji - w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Na rok 2017 w budżecie Gminy Swarzędz na ten cel samorząd przeznaczy 1,5 mln zł. Jest to najwyższa wartość budżetu obywatelskiego wśród gmin powiatu poznańskiego. Zwycięskie projekty, które będą realizowane w przyszłym roku burmistrz Szkudlarek przedstawił na konferencji prasowej w środę, 5 października.

Głosowanie na projekty zgłoszone wcześniej przez mieszkańców trwało dwa miesiące, od 1 sierpnia do 30 września. Wzięło w nim udział 5140  mieszkańców spośród ok. 48 tys. uprawnionych. W głosowaniu mogły uczestniczyć osoby zameldowane  w gminie Swarzędz, które ukończyły 16 lat. Głosowanie odbywało się drogą elektroniczną (poprzez formularz internetowy) oraz w sposób tradycyjny - za pomocą papierowych ankiet. Zdecydowana większość głosujących (4901 osób) wybrała formę elektroniczną.

Głosowanie odbywało się w trzech kategoriach:

- projekt główny o wartości do 1 mln zł,

- projekty lokalne - o wartości jednostkowej do 100 tys. zł,  których suma nie przekroczy 300 tys. zł,

- projekty dodatkowe - o wartości jednostkowej do 50 tys. zł, których suma nie przekroczy 200 tys. zł.

Dzięki podzieleniu budżetu obywatelskiego na trzy kategorie w 2017 r. będzie realizowanych 8 projektów (w 2016 roku, za tę samą kwotę 1,5 mln zł, wyłoniono 6 projektów).

Wyniki:

Projektem głównym (otrzymał najwięcej - 1710 głosów)

jest utworzenie

Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki (Swarzędz - sąsiedztwo Rynku).

Projekt polegałby na przebudowie i rewitalizacji budynku dawnej remizy strażackiej (na złączonym zdjęciu) zlokalizowanej w Swarzędzu przy ul. Bramkowej 6 na cele instytucji kultury pod nazwą Swarzędzkie Centrum Historii i Sztuki. Budynek dawnej remizy wymaga gruntownego remontu wnętrza i elewacji. Budynek ten został odbudowany w latach 60-tych XX wieku w miejscu historycznej remizy (prosty gmach z wieżą strażacką). W środku wygospodarowane powinno zostać kilka pomieszczeń, w których docelowo mogą się znaleźć ekspozycje stałe i czasowe. Główne wejście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Należy rozważyć aranżację części parteru kamienicy (były to wcześniej pomieszczenia obsługujące remizę strażacką) tak by mógł on stanowić strefę wejściową do budynku dawnej remizy, która byłaby właściwą strefą wystawienniczą.

Pomieszczenia powinny zostać dostosowane do wymagań Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki - parter: wydzielenie sali biblioteki regionalnej oraz sali głównej ze stałą ekspozycją, piętro: sale wystawowe, sala wielofunkcyjna oraz sala interaktywna. Wieża może stanowić przestrzeń ekspozycyjną.

Projekt miałby charakter ogólnogminny, a nawet ponadlokalny. W gminie Swarzędz potrzebne jest miejsce na organizację różnego rodzaju wystaw stałych i okresowych, z pewnością możliwe byłoby przygotowanie np. multimedialnej wystawy o historii miasta. Realizacja tego pomysłu powinna być powiązana z 380. rocznicą nadania praw miejskich.

Obiekty znajdują się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Swarzędz, a główne wejście do Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki zlokalizowane może być w parterze przyległej kamienicy z 1903 r., która znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Docelowo tym obiektem administrować mogłoby np. Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej.

Projekty lokalne, które uzyskały najwięcej głosów:

Budowa integracyjnego placu sportowo-rekreacyjnego (Kobylnica)

- 968 głosów

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, możliwość integracji społeczności lokalnej, poprzez organizację koncertów, imprez kulturalnych, pikników i biesiad przy ognisku, zachęcenie do aktywności fizycznej oraz spędzanie wolnego czasu z całymi rodzinami i innymi mieszkańcami Kobylnicy.

3 strefy sportu i rekreacji w Zalasewie

- 868 głosów

1/ strefy będą zachęcały do aktywnego spędzenia czasu przez dzieci, młodzież oraz dorosłych,

2/ możliwość wykorzystania urządzeń przez nauczycieli wychowania fizycznego,

3/ uporządkowanie zieleni w okolicy tych miejsc,

4/ postawienie wyposażenia rekreacyjnego (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),

5/ brak miejsc rekreacyjno-sportowych przy szybkiej urbanizacji okolicznych terenów,

6/ poprawa jakości zdrowia i życia mieszkańców,

7/ duży problem, jakim jest pogarszający się stan zdrowia wśród dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Spacerem po Uzarzewie

- 696 głosów

Chodnik w Uzarzewie to długo oczekiwana inwestycja pozwalająca mieszkańcom na spokojny relaks w pięknie położonej wsi.

Projekty dodatkowe, które uzyskały najwięcej głosów:

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (Kórnicka - Cegielskiego)

- 1617 głosów

Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej (od ul. Kórnickiej do os. Cegielskiego) wraz z elementami tzw. małej architektury będzie pierwszym krokiem w stronę poprawy bezpieczeństwa oraz wzrostu atrakcyjności ścieżki dla jej użytkowników. Codziennie spotkać można tam tłumy biegaczy, rowerzystów czy spacerowiczów korzystających z uroków tego pięknego miejsca. Wspólnie możemy uczynić ścieżkę jeszcze bardziej bezpieczną, jeszcze bardziej atrakcyjną i jeszcze bardziej funkcjonalną.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika (Paczkowo)

- 1450 głosów

Bezpieczeństwo mieszkańców Paczkowa, a w tym szczególnie dzieci jest najważniejsze.

Siłownia zewnętrzna (Sokolniki)

- 703 głosy

Siłownia zewnętrzna będzie miejscem do wspólnych ćwiczeń i integracji mieszkańców oraz do wspólnej zabawy na wolnym powietrzu.

Rewitalizacja historycznego układu drogowego (Wierzenica)

- 354 głosy

Opracowanie koncepcji zagospodarowania i projektu technicznego głównej ulicy we wsi Wierzenica. Rewitalizacja centrum wsi podniesie atrakcyjność i estetykę Wierzenicy jako historycznego miejsca, gdzie znajduje się drewniany kościół św. Mikołaja, najstarszy zabytek gminy Swarzędz, krypta grobowa rodu Cieszkowskich, dwór, zabytkowy dom podcieniowy, Aleja Filozofów. Wierzenica posiada niezmieniony układ urbanistyczny od XIX wieku i jest niewątpliwie miejscem, o które należy zadbać, ponieważ stanowi wizytówkę gminy, z racji dużego ruchu turystycznego.

/mw, mm/

Zwycięskie projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.


Na konferencji prasowej 22.09.2015, burmistrz Swarzędza Marian Szkudlarek przedstawił zwycięskie projekty, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Swarzędz w 2016 roku. Przypomnijmy, że na ten cel przeznaczono 1,5 mln zł.

Od 1 lipca do 18 września w głosowaniu wzięło udział 8662 mieszkańców tj. blisko 20 proc. spośród ok. 36 tys. uprawnionych. Uprawnione do głosowania były osoby zamieszkujące naszą gminę, które ukończyły 16 lat.

Projektem głównym (koszt do 1 mln zł) , który otrzymał najwięcej (3414 głosów) jest ścieżka rowerowo-biegowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego (Swarzędz). Dla przypomnienia - projekt zakłada budowę nowej drogi pieszo-rowerowej o szerokości 5 m i długości 1343 m wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego. W szerokości drogi zostaną wydzielone: pas drogi rowerowej dwukierunkowej (2 m) i pas chodnika(2 m) Starą kostkę brukową ma zastąpić nowa kostka i asfalt. Droga ma zostać włączona w układ komunikacyjny miasta. Wzdłuż drogi rowerowej zostaną ustawione ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Ponadto droga ma być oświetlona poprzez lampy i podłączona do istniejącej sieci elektro-energetycznej.

Projekty dodatkowe (koszt do 100 tys. zł każdy), które uzyskały najwięcej głosów:

1. Budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce (Wierzonka) – 1900 głosów

(Projekt zakłada, m.in., wytyczenie i wyposażenie 2 boisk: do siatkówki i koszykówki, ułożenie z kostki brukowej szachownicy do gry, wybudowanie altanki i montaż skrzynki na prąd)

2. Postawienie 2 sygnalizatorów przy ulicy Planetarnej: przed Szkołą Podstawową i Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie (Zalasewo, ul. Planetarna) – 915 głosów

(Postawienie sygnalizatorów zakłada poprawę bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego z szczególnym uwzględnieniem dzieci chodzących do szkoły.)

3. Wybieg dla psów (Swarzędz, obszar byłego wysypiska śmieci) – 760 głosów

(Projekt zakłada budowę ogrodzenia, ustawienie pojemników na psie odchody i dystrybutorów z woreczkami. Teren około 0,5 hektara)

4. Dziecięco-młodzieżowy plac zabaw (Swarzędz, os. Kościuszkowców) – 653 głosy

(Budowa placu zabaw z tyłu Szkoły Podstawowej nr 4)

5. Plac zabawowo-rekreacyjny przy zespole szkół (Paczkowo) – 652 głosy

(Zbudowanie nowego placu zabaw przy szkole)

Projekty te zostaną wpisane do budżetu na 2016 roku. Wszystkim uczestnikom głosowania serdecznie dziękujemy za oddane głosy.

/tr/

fot. M.Sobczyk i T. Rybarczyk